Trilogi Hidup Serderhana

CITA-CITA SEDERHANA SEPERTI MEMASAK EMPAL 13 JAM DENGAN API KAYU, MENGETAM SAMPAI KE KULIT ARI-ARI