Writer

MENJADI PEDAGANG MENYELAMATKAN SATU KELUARGA. MENJADI PEBISNIS MENYELAMATKAN LIMA GENERASI KELUARGA. MENJADI PENULIS MENYELAMATKAN TUJUH GENERASI BANGSA.